İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

Çin’in Genel Ekonomik Durumu

Çin Genel Ekonomik Durum Özeti

Çin’de   büyük   bir   endüstriyel   devrim   ve   değişim   yaşanmaktadır.  1978’e  kadar   devlet  mülkiyetli  kuruluşlar  ağır  basarken,  bu  tarihten  itibaren  yerel  hükümetlerin  himayesindeki  “kollektif  şirketler”  giderek  özel  müteşebbisler  ya  da  yabancı  sermayeli  kuruluşlar  ve  ortak  teşebbüsler   üretimden   pay   almaya   başlamışlardır.   Devlet   sektörünün   endüstriyel   çıktı  içindeki  payı  neredeyse  yarı  yarıya  düşmüştür.  Bununla  birlikte  devlet  sektörü  sermaye  yoğun  ve  genellikle  büyük  ölçekli  endüstrileri  elinde  tutma  eğilimini  sürdürmektedir.  1990’ların  başından  itibaren  gelişmekte  olan  ülkelere  yapılan  yatırımların  başında  Çin  yer  almıştır.

Merkezi  planlamadan  ayrıldığı   1978  yılından  bu  yana  Çin,  yılda  ortalama   %10  oranında  büyümektedir.  Özellikle  ülkenin  doğu  kıyıları  hissedilir  ölçüde  bir  gelişme  göstermektedir.  Ancak   ekonomik   büyümenin   hızı   istikrarlı   değildir.   Tüketim   eğilimi   artmakta,   fiyatlar  yükselmekte,   yabancı   yatırımlar   ve   şehirde   kişi   başına   düşen   gelir   artmaktadır.   Bazı   gözlemciler  Çin’in  resmi  olarak  açıklanandan  çok  daha  hızlı  büyüdüğünü  öne  sürmektedir.  Reform  döneminde   ekonomik   büyüme   kıyı   bölgelerinde   çok   daha   hızlı   gerçekleşmiştir.   1980’li  yıllar  ve  1990’ların  başında  Guangdong  eyaleti  genel  olarak  İnci  Nehri  Deltası,  en  hızlı  büyüyen  bölge  olmuştur.

Döviz Kuru ($) 2006: 7,97 2007: 7,61

GSYİH  (milyar $): 3.241,8 (2007 yılı)

GSYİH/kişi : 2.450 (2007 yılı)

Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar) 2006: 249,9 2007: 375,8

Büyüme Oranı (%) 2006: 11,1 2007: 11,4

Enflasyon  Oranı (%) 2006: 1,7 2007: 4,8

İşsizlik Oranı 2006   9,5, 2007: 9,5

Başlıca Tarım Ürünleri: Hububat,  yağlı  tohumlar­ yer  fıstığı,  kolza  tohumu­  pamuk,  jüt  ve  kenevir,  şeker  kamışı,  şeker  pancarı,  tütün  (kuru),  çay,  meyveler,  domuz,  inek,  koyun   eti,  inek  sütü,  koyunyünü,  ipek  kozası,  küçük  ve  büyükbaş  hayvanlar.

Başlıca Sanayi Ürünleri: Modern metalürji, madencilik ve enerji ekipmanları,  uçak yapımı, otomobil üretimi, büyük makine parçaları, döküm, uzay sanayi, büyük enerji devreleri, elektronik, iletişim ekipmanları,  ölçüm araçları

Toplam Dış Ticaret Hacmi İhracat  (milyar  $) 2006: 969,7 2007: 1.218,8

Başlıca İhraç Ürünleri : Gıda, Mineral yakıt ve yağlar, kimyasallar ve kimya ürünleri, hafif sanayi ürünleri, kauçuk, mineral yakıtlar ve yağlar, makine ve ulaştırma ekipmanları, İthalat (milyar  $)  2006: 751,9 2007: 908,9