İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

Çin’in Mevcut Durumu

Çin’in Türkiye’den 2005 yılındaki ithalatı, önemli maddeler bazında incelendiğinde ilk sırayı 150 milyon dolar ile tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, kireçler ve çimento almaktadır.
Bunu 120 milyon dolar ile metal cevherleri, 106 milyon dolar ile demir ve çelik, 54 milyon dolar ile anorganik kimyasallar, 36 milyon dolar ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 31 milyon dolar ile sentetikve suni devamsız lifler takip etmektedir. Bu ürünlerin 2005 yılındaki 2004 yılına göre artış oranlarına bakıldığında ilk sırayı % 172 artış oranı ile ham postlar, deri ve kösele, % 115 artış oranı ile bakır ve bakırdan eşya, % 102 oranında artış ile sebzeler ve meyvalar, sert kabuklu meyvalar,  % 97 artış ile anorganik kimyasallar ve % 83 artış oranı ile yapağı ve yün takip etmektedir. (Ek 4). 2005 yılında bir önceki yıla göre Çin’in Türkiye’den ithalatında en büyük düşüş % 78 oranı ile motorlu kara taşıtları ithalatında gerçekleşmiş, bunu % 57 düşüş ile organik kimyasal ürünler, % 40 ile demir ve çelik, % 36 ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler takip etmiştir.

Çin’in Türkiye’ye 2005 yılındaki ihracatı, önemli maddeler bazında incelendiğinde ilk sırayı 831 milyon dolar ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler almakta, bunu 805 milyon dolar ile elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, 245 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, 162 milyon dolar ile plastikler ve mamülleri, 145 milyon dolar ile optik alet ve cihazlar, 133 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar, 112 milyon dolar ile sentetik ve suni filamentler, 98 milyon dolar ile organik kimyasal ürünler, 932 milyon dolar ile özel dokunmuş mensucat ve 84 milyon dolar ile sentetik ve suni devamsız lifler takip etmektedir. Bu ürünlerin 2005 yılındaki 2004 yılına göre artış oranlarına bakıldığında ilk sırayı % 231 artış oranı ile agaç ve ahşap eşya, % 167 artış oranı ile optik alet ve cihazlar, % 139 oranında artış ile motorlu kara taşıtları, % 136 artış oranı ile cam ve cam eşya,  % 103 artış ile pamuk, % 79 artış oranı ile plastik ve mamülleri, % 77 artış oranı ile sentetik ve suni devamsız lifler takip etmektedir.

Bu çerçevede, esasen Çin’in, ağırlıklı olarak ortak yatırımlara yatırım malı ve ara girdi sağlanması esasına dayanan ithalat yapısı da dikkate alındığında, ara girdilerde ülkemiz ihraç ürünleri için ciddi boyutta fırsatlar bulunmaktadır. Esasen bu yapı Çin’in Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat yapısında da açıkca görünmektedir.

İhracatımızın sahip olduğu ürün kompozisyonu içerisinde ilk sıralarda yer alan ürünlerde ÇHC’nin genel ithalatına bakıldığında,  2005 yılında, makinalar ve mekanik cihazlarda 175 milyar USD, optik alet ve cihazlarda 49 milyar dolar, plastik ve mamülleri 33 milyar dolar,organik kimyasallar 28 milyar dolar, demir-çelik ithalatı 26 milyar USD, metal cevherleri 26, motorlu kara taşıtları 12 milyar dolar’lık ithalat yapıldığı görülmektedir.