İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

Hesap Kaydı

Yalnızca yabancı yatırım şirketleri (FIE) yabancı dövizi kullanabilir bunun için de Yabancı Döviz Belgesi almak zorundadır.

Kayıt için gerekli belgeler

Birleşmiş Yasal İş Yetki Belgesi alındıktan sonraki 30 gün içerisinde Yabancı Yatırım Şirketleri (FIE) iş kaydının olduğu yerde FIE’nin fon bilgilendirme kayıt formunu, resmi onaylı dokümanları, FIE kurumunun onaylı sertifika kopyalarını, endüstri ve ticaret için bölge yönetimi tarafından verilen Birleşmiş Yasal İş Yetki Belgesi ve ortaklığın onaylı kontrat kopyası ile SAFE’nin gerektirdiği diğer dokümanları göstererek SAFE ile Yabancı Döviz Kaydı için başvurmak zorundadır.

Yabancı döviz kayıt belgesinin kullanımı

FIE; mali kurum ve döviz hesabı açtırmak için SAFE’ye başvururken yabancı döviz kayıt belgesini ve diğer dokümanları göstermek zorundadır. Hesap açarken, belirlenen yabancı döviz bankası da bankanın adını, para birimini, hesap numarasını ve çeşidini hesap açılış tarihiyle birlikte resmi onaylı yabancı döviz kayıt belgesine kaydedecektir.

Yabancı döviz kayıt belgesinin yıllık denetimi

SAFE yabancı döviz kayıt belgesini her yıl denetler. FIE’nin denetimden geçmesi bir sonraki yıl için belgenin geçerliliğini sağlayacaktır. FIE’nin iki yıl arka arkaya yıllık denetimde başarısız olması belgeyi geçersiz kılacaktır. Yabancı döviz kayıt belgesi feshedilen FIE’lerin SAFE onayı olmaksızın belirlenen bankalardan yabancı döviz makbuzu ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine izin verilmez.