• Çin Günlüğü


  • Çin, Dış Yardımlarda Avrupa Standartlarına Karşı

    Çin'in dış yardımlarda Batı standartlarını kabul etmeyeceği bildirildi. Sanayileşmiş ülkeleri temsil eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından kısa süre önce Kore Cumhuriyeti'nin Pushan kentinde 4. Yardım Sonuçları Üst Düzey Forumu yapıldı.

    Forumda, Çin'den bağlayıcı nitelikte bir küresel kalkınma ortaklık ilişkisi anlaşması imzalaması istendi. İstek uyarınca, Çin'in dış yardımlarının Batı'nın önderliğinde saptanan kural ve standartlara uyması gerekiyor. Xinhua Haber Ajansı'nda konuya ilişkin olarak bugün (2 aralık) bir yorum yayınlandı.

    Yorumda, Çin'in öteden beri "koşulsuz yardım" ilkesinde ısrar ettiğine dikkat çekildi. Çin'in elinden geldiğince diğer gelişmekte olan ülkelere ve özellikle en az gelişmiş ülkelere yardımlarının çapını genişleterek, bu ülkelerin ekonomik ve toplumsal ilerlemelerine belli ölçüde destek sağladığına işaret edilen yorumda, 2009 yılı sonu itibarıyla, Çin'in sağladığı dış yardım miktarının 256 milyar 290 milyon yuanı bulduğu ifade edildi. Yorumda, öteden beri "içişlerine karışmama" ilkesinde ısrar eden Çin'in, kendi değer yargısı, ideolojisi, siyasi ve sosyal sistemlerini başkalarına dayatmadığının altı çizilerek, bu nedenle de Batı'nın kendi değer yargıları temelinde saptadıkları dış yardım kural ve stardartlarını kabul etme konusunda hiç bir yükümlülük ve sorumluluk taşımadığı kaydedildi.    S.Göksu bunu beğendi.