İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

Çin Ticaret Odaları Ve Diğerleri

Türk Çin Ticaret Odası The Turkish – Chinese Chamber of Commerce 2002 yılında kurulan bu organizasyonun başlıca faaliyetleri şöyledir; Türkiye ile Çin arasındaki ticareti desteklemek ve geliştirmek,işadamları arasında iyi iş ilişkilerinin oluşmasını sağlamak, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatını geliştirmek, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatına yönelik fuar ve sergileri organize etmek ve bu amaşla düzenlenen fuarlara iştirak etmek, Türk ve Çin firmalarının karşılıklı pazarlara girişi için aracı olarak faaliyet göstermek. Adres: Andaç Sok 10, Yeşilköy-34800 İstanbl Tel: 90-212-6626252, Faks: 90-212-6630154 E-mail: \n tr-cn.coc@tr-cn.coc.org

Çin Dış Ticareti Geliştirme Konseyi/Çin Uluslararası Ticaret Odası China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) China Chamber of International Commerce (CCOIC) Yarı kamu kuruluşu statüsünde olan CCPIT 1997 yılında yapılan bir düzenleme ile CCOIC ismini de kullanmaya başlamıştır. Başlıca görevi dış ticaretin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve yabancı firma, oda ve organizasyonlar ile ilişki kurmak ve uluslararası fuarları organize etme gibi 20 fonksiyonu icra etmektedir. Yurt dışında 16 temsilciliği bulunmaktadır. Anılan kuruluşun web sitesine http://www.ccpit.org adresinden ulaşılabilir. Adres: No.1 Fuxingmenwai Street, Beijing(100860), P.R. China Tel: 86-10-68013344(Operator), 86-10-68034830 Faks: 86-10-68030747, 68011370 E-posta: \n ccpitweb@public.bta.net.cn

Çin Makine ve Elektronik Ürünleri İthalat/İhracat Ticaret Odası China Chamber Of Commerce For Import & Export Of Machinery & Electronic Products 1988 yılında kurulan ve halen 3400 üyesi olan örgüt, ithalat ve ihracatta koordinasyon ve danışmanlık hizmetleri vermekte, ayrıca ticari alanda çıkan yeni düzenlemeleri de üyelerine duyurmaktadır. 9th Floor, Building 12, Panjiayuan Nanli, Chaoyang District Beijing 100021, China Tel: 86-10-67735350, 67735077 Fax: 86-10-67735350, 67735077 Email: \n cccme@public.bta.net.cn or \n info@mail.cccme.cn.net Web:http://www.cccme.org.cn

Çin Gıda Ürünleri, Yerli Ürünler ve Hayvan Yan Ürünleri İthalat/İhracat Ticaret Odası China Chamber of Commerce I/E of Foodstuffs, Native Products and Animal By-Products Kamu teşebbüsleri, ortaklıklar,tamamen yabancı teşebbüsler ve özel şirketlerden oluşan 3000 üyeli kuruluş, Çin’in toplam tarım ürünleri ticaretinin % 60’ını temsil etmektedir. 21, Xitangzi Lane, Dongcheng District, Beijing 100006, China Tel: 86-10-65132367 Fax: 86.10.65227911 Email: \n itapnt@public3.bta.net.cn Web: http://www.cccfna.org.cn

Çin Metal, Mineral ve Kimyasallar İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters Kurulu 1994 yılından bu yana, özellikle pazar araştırmaları yapılması ve pazarın sorunları konusunda hükümete öneri sunulması gibi konularda 2000’den fazla üyesine hizmet vermektedir. 22, Chaowai Street, Chaoyang District Beijing 100020, China Tel: 86-10-65882501 Fax: 86.10.65880304 Web: http://www.cccmc.org.cn

Çin Tekstil İthalat/İhracat Ticaret Odası China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile Kuruluş, özellikle dış ticarette karşılaşılan sorunların çözümü konusunda 4000’den fazla üyesine hizmet vermekte, ayrıca sektörün çıkarlarının korunması yönünde devlet ile üyeler arasında işbirliğine zemin yaratmaktadır. 7F 12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China Tel: 86-10-67739273 Fax: 86.10.67739204 Web: http://www.ccct.org.cn

Çin Hafif Sanayi Ürünleri ve Sanat-El Sanatları İthalat/İhracat Ticaret Odası China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Endustrial Products and Arts-Crafts 3400 üyeli kuruluş, mevcut ihracat-ithalat durumu hakkında raporlar hazırlamakta, antidamping soruşturmalarında üyelerine yardımcı olmakta ve diğer gerekli konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 10th floor, Building No:12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China Fax: 86-10-67732689

Çin İlaç ve Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracatçılar Ticaret Odası China Chamber of Commerce of Medicines & Health Products Importers & Exporters Örgüt, özellikle ilaç ve sağlık ürünlerinin ticaretinin geliştirilmesi ve koordinasyonu, adil pazar koşullarının sağlanması ve üyelerin hukuki haklarının korunması konularında hizmet vermektedir. 8/F No:12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China Tel: 86-10-67734761 Fax: 86-10-67734768 Web: : http://www.cccmhpie.org.cn

Çin Uluslararası Müteahhitler Birliği China International Contractors Association Devlet ile girişimciler arasında köprü vazifesini üstlenen kuruluş, uluslararası proje müteahhitliği ve ekonomik/teknik işbirliği konularında da görev almaktadır. 10th floor, South Wing CSCEC Mansion,No:15 Sanlihe Road, Beijing 100037, China Tel: 86-10-88083070 Fax: 86-10-88083100 Web: : http://www.chinca.org.cn

Avrupa Birliği Ticaret Odası European Chamber of Commerce in China Türkiye’deki ticaret odalarının ÇHC’nde temsilcilikleri bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’nin gümrük birliği anlaşması ve aday ülke oluşu nedenleri ile Türk firmaları Çin’deki Avrupa Birliği Ticaret Odasına üye olabilmektedirler. Anılan Oda bünyesinde oluşturulan çalışma grupları, Çin’deki sektörsel gelişmeleri takip etmekte, raporlar hazırlamakta ve AB Komisyonuna tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Gelecekte özellikle ÇHC’nin vermiş olduğu tavizlerin uygulanmasında önemli rol alacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, ÇHC’nde ile uzun vadeli ticari faaliyet göstermeyi ve yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın bu Odaya üye olmasında fayda bulunmaktadır. Yıllık üyeli aidatı 5000 RMB (yaklaşık 600 ABD USD). Konuya ilişkin daha detaylı bilgi www.europeanchamber.com.cn adresinden temin edilebilir. European Chamber of Commerce in China Lufthansa Center, Office S-116, 50 Liangmaqiao Road Chaoyang, Beijing 100016, P.R.China Tel: (86-10) 64622065 Faks:64622067 E-mail: \n dgcce@public.gb.com.cn Internet: www.europeanchamber.com.cn

Çin Ulusal Kimyasallar Bilgi Merkezi China National Chemical Information Center No:53 Xiaoguan Str., Andingmen Wai Rd., Chaoyang District Beijing 100029, P.R.China Tel: (86-10) 64420351 Faks:64437137 E-mail: \n oversea@chemhot.com Internet: www.sinocheminfo.com

Çin Reklam Birliği China Advertisement Association (CAA) Tel: 86-10-68322384 Faks:86-10-68344204. Adres: Zhanlanguan Lu A-1 Xicheng District 100044 Beijing-CHINA