İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

İthalat – İhracat Akış Şeması

Özel eşyaların ithalatı için gümrük beyannamesinde gerekli onaylı dokümanlar  

Mal

  Çeşidi

Onaylama Yetkilileri

Onaylı belgeler

Yok olma tehlikesindeki vahşi hayvan ve bitkiler Başvuru ithal eden tarafından taşralı vahşi hayvan ve bitkiler yönetim departmanına yapılmalı; departmandakiler de başvuru tarihinden sonraki 10 iş günü içinde bir önerge hazırlamalı ve bütün başvuru materyalleriyle birlikte devlet kurulunun vahşi hayvan ve bitki yönetim departmanına teslim etmelidir. İthalat ve ihracat onay belgesi
Gıda ürünleri Etiketleniyor Başvuru gıda etiketleme denetimi için dağıtıcı veya gıda ürünleri ithal acentesi tarafından belirlenmiş denetim ve karantina yetkililerine yapılmalıdır; yetkililer başvuru materyallerini denetim sonuçlarıyla birlikte genel kalite kontrol ve karantina bakanlığına teslim etmelidir. İthal gıda etiket denetimi belgesi
  Kozmetik Etiketleniyor Kozmetik etiketleme denetimi başvurusu dağıtıcı veya kozmetik ithal acentesi tarafından genel kalite kontrol ve karantina bakanlığına eşyaları denetime teslim etmeden 90 iş günü içinde yapılmalıdır. İthal kozmetik denetimi belgesi
İlaçlar Anabolik aracılar ve peptit hormonlar Başvuru ithal eden tarafından devlet gıda ve ilaç bakanlığına yapılmalı, bakanlık 5 gün içinde başvurunun kabulüne 10 gün içinde de ithal iznine karar vermelidir. Özel ilaç ithalatı belgesi
Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar Başvuru devlet gıda ve ilaç bakanlığına yapılmalıdır. Uyuşturucu veya psikotrop ilaçların ithalat belgesi